top of page

פיתוח הדרכה
בניית ערכות הדרכה
ניהול ידע ארגוני.

פיתוח ועיצוב הדרכה ולמידה | פיצוח הדרכה | התאמת אופני הלמידה  בניית ערכות לימוד מקצועיות | סרטוני הדרכה, מדריכים למשתמש | מצגות לימוד | כרטסות תהליכים | מערכי שיעור | FAQ | ניהול ידע ארגוני.

משרד הכלכלה הלשכה לעסקים קטנים | מעוף

פיתוח ועיצוב הדרכה לקורס חדש של הסוכנות בפריסה ארצית. למידת התוכן, פיצוח הדרכה ופיתוח אסטרטגיות למידה. הגדרת שפה עיצובית ומיתוג לתוצרי ההדרכה ובניית קיט הדרכה למדריכים וללומדים. משך פרויקט כשנה וחצי.

מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ

פיתוח לומדות הדרכה בתוכנת סטוריליין ופיתוח חומרי הדרכה למערכות פנים ארגוניות. משך פרויקט כשנה.

קופת חולים מאוחדת

הכנת תוצרי הדרכה ומצגות הדרכה ב Flash  להשקת פורטל ניהול ידע . 

קבוצת דנאל

כתיבת חומרי ההדרכה למערכת Dynamic CRM, בניית כרטסות תהליכים ומצגות והדרכה בהתאמה לקהלי ידע. משך פרויקט כשנתיים.

לקוחות נוספים: הפניקס הישראלי.

לקוחות
ופרויקטים
נבחרים

bottom of page