top of page

הטמעת מערכות
מידע.

הטמעת מערכות לארגונים

ניהול והובלת פרויקטים להטמעות מערכות מידע פנים ארגוניות ומתוך סביבות Office 365 בארגונים גדולים בפריסה ארצית | פיתוח אסטרטגיות ומיומנויות לימוד ולמידה ניהול ידע ארגוני | שימוש בתכנים מעולם הפסיכולוגיה היישומית.

הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

ניהול והובלת פרויקטי הטמעה נרחבים לכלל עובדי וסוכני הארגון למערכות ליבה פנים ארגוניות כדוגמת ארכיון אופטי, מערכות הצעות ביטוח לסוכני החברה, מערכות רכש ומערכות ליבה נוספות והטמעת גרסאות שונות למוצרי Microsoft Office לעובדי וסוכני הארגון. משך פרויקט כעשר שנים.

מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ

ניהול פרויקט הטמעה למעבר מסביבת NOVELL לסביבת Microsoft 365 | Outlook

ניהול צוותי הדרכה, הטמעה ותמיכה שוטפת למעל 2500 משתמשים בפריסה ארצית בלוחות זמנים מתוזמנים מראש להתקנות הגרסאות, פרויקט שארך כשנתיים כשותף מיקרוסופט ישראל. משך פרויקט כשנתיים.

מדנס סוכנות לביטוח

הטמעת מערכת Dynamic CRM למידת המערכת Traniner To Trainer כתיבת חומרי ההדרכה, הדרכת משתמשי הארגון בהתאמה לקהלי הידע ועבודה שוטפת מול מפתחי הארגון. משך פרויקט כשנתיים.

קבוצת דנאל

הטמעת מערכת Dynamic CRM בפריסה ארצית ברמות שונות לכל סניפי הארגון. למידת תהליכי המערכת וכתיבת כרטסות תהליכים בהתאמה לקהלי הידע. עבודה שוטפת מול מפתחי הארגון. משך פרויקט כשנתיים.

לקוחות נוספים: עיריית תל אביב, נציבות המים.

לקוחות
ופרויקטים
נבחרים

bottom of page